Marketing Executive

Advance Exchange Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • จัดทำสื่อส่งเสริมการขายเช่น โบร์ชัวร์ แคตตาล็อค
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียในการนำเสนองาน

14-Feb-17

 

Applied
  • Ensure effective management within the marketing
  • Contributing to & developing the company marketing
  • Maintain accurate, up-to-date and neat records

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล