• เพศหญิง อายุระหว่าง 24-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิตให้ทันตามความต้องการ
 • สามารถตรวจติดตามการไหลของผลิตภัณฑ์
 • สรุปและประเมินผลการผลิตในแต่ละวัน

26-Jun-17

 

Applied

Production Supervisor

Kikkoken Ltd., Part.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือใกล้เคียง
 • ทำงานล่วงเวลาได้ (OT)

24-Jun-17

 

Applied

JUNIOR PRODUCTION SCHEDULER / MATERIAL PLANNER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai National, 25 – 35 years old.
 • Minimum of a Bachelor’s Degree in Supply Chain
 • Good command of English.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR MATERIALS PLANNER / PRODUCTION SCHEDULER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai National, 35 – 45 years old
 • Minimum of a Bachelor’s Degree in Supply Chain
 • Minimum of 5 years’ experience across Supply Chain

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PRODUCTION SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai National, 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree in an Engineering
 • Minimum of 5 years’ experience in a Production

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product / Process Engineer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Process Improvement
 • Bachelor or Master degree Electronic Engineering
 • Define Process Capability

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Printed board assemble control manager @Samutprakan

Aspark Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female Thai nationality.
 • English skill will be advantage
 • Control the line of assembly printed board.

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Industrial Engineer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Develop Production/Process effeiciency
 • Responsible overall about AX routes
 • Implement new system or technique by cooperates

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Engineer / Supervisor (Urgent Required)

EIE Intergroup Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Extrusion, Lean, Six Sigma, TPS, ISO9001, ISO14001
 • Packing Plastic, Printing, Dry Lamination,
 • bachelor, GMP, HACCP

22-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

22-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล