PRODUCTION MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or female, aged between 37 - 48 years old
 • Bachelor’s Degree of Engineering
 • 5 years plus experience in the Electronics

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work in a leading company which has global
 • An opportunity to develop Japanese skill
 • An opportunity to work in the largest company

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่างเจียร
 • บริษัท มีเบี้ยขยัน โอที ค่าเดินทาง โบนัสประจำปี
 • รับผิดชอบด้านการขึ้นรูปชิ้นงาน

21-Mar-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • รับผิดชอบงานกลึง CNC
 • บริษัท มีโอที ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ โบนัส
 • ช่างกลีงมีประสพการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล