• Able to work in a leading company which has global
 • An opportunity to develop Japanese skill
 • An opportunity to work in the largest company

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขา โภชนาการ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความกระตือรือร้น มีความรอบคอบ

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต อย่างน้อย 3 ปี

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher degree in Human Resource
 • Good knowledge in employee relation act
 • Good command of English.

17-Apr-17

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Opportunity to work with one of the printing
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Opportunity to have a good relation

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล