• เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีประสบการณ์ในสายงาน

24-May-17

 

Applied
  • ดุแลรับผิดชอบงานทั่วไปในส่วนของงานผลิต
  • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • เพศหญิง หรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล