• พนักงานทั่วไปอยู่ในไลน์ผลิต
  • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป

29-Mar-17

 

Applied
  • 3-8 year Experience in electronic manufacturing.
  • Production/production control.
  • Able to work in shift rotation.

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Responsible for all Cut/Mold operations processes
  • Responsible for material usage and marker efficien
  • Responsible for timely execution of Cut/Mold sched

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล