• ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
  • บันทึก สรุปและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
  • เบิกจ่ายวัสดุสำหรับใช้ใน Line ผลิต

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตจะพิจาณาป็นพิเศษ
  • ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักร

24-Feb-17

 

Applied
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สาขา Food science,Food technology,Food engineering
  • มีความรู้ด้าน GMP , HACCP หรือ Food safety

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล