• หัวหน้าช่าง
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต
 • หัวหน้าคนงาน

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุ 28 -35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ทักษะด้านการวางแผนงาน และการสอนงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแล ขบวนการผลิตในไลน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปวส
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการทำงานไลน์ผลิตสินค้า

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production
 • Engineer
 • Ayutthaya

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in production,material,inventory contro
 • Management and leadership experience
 • Experience in semiconductor or electronics

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree industrial Technology.
 • 3 years experience in production.
 • Can work in shift and overtime.

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-25 ปี ปวช-ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

17-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Pharmacy according to Thai Law.
 • Holding valid Pharmacist Professional Certificate.
 • Fluent in English.

17-Jan-17

 

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

16-Jan-17

 

Applied
 • เพญ ชาย หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมเครื่องจักร

16-Jan-17

 

Applied
 • Automation
 • Control Engineer
 • PLC Allen-Bradley

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์(TPS) ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
 • เป็นผู้นำในการดำเนินการจัดทำระบบการผลิตแบบ TPS.

12-Jan-17

 

Applied
 • Design control circuit of machines
 • Improve production system
 • Analysis and improvement Productivity

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา และค้นคว้า การพัฒนา ผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรี
 • ป.ตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมคุณภาพ หรือวิจัย

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในด้านออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3-5 ปี
 • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in the solar energy business
 • Five years’ experience in management
 • Play a key role in the company’s growth

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-40 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานยืนได้

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

11-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับด้าน Engineer 5 ปี

09-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 55 ปี
 • • วุฒิปวส. สาขาเครื่องกล
 • • สามารถทำงานที่อำเภอลาดบัวหลวง จ.อยุธยาได้

09-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process control and Continuous Improvement
 • Influence in English
 • Locate at Banpong, Ratchaburi

05-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล