• Male or female, aged not over 40 years old
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • 10 years of related working experience

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, 40 years up
 • degree in Industrial or Mechanical Engineer
 • Knowledge and experience in Production management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Supervisor (filling / packing)

Manpower

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Filling & packing - Food / Beverage / FMCG
 • Production Supervisor experience
 • Fair command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age between 22-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Packaging Technology
 • 1-2 years’ experience in packaging process

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี
 • ทำงานตั้งแต่เวลา 07.00-16.00
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process Engineer - Moto shop

Michelin

พระประแดง

 • Process Engineer
 • Quality Engineer
 • Mechanical Engineer

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี (Polymer) วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนการผลิต
 • รายได้ดี มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีภาวะความเป็นผู้นำ

16-Jan-17

 

Applied

System/Network Engineer

Adecco Engineering & IT

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • system administrator
 • network support
 • system support

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชายอายุ : 30-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

06-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล