• ทำงานฝ่ายผลิต
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต
  • ขยัน ตั้งใจทำงาน

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

หัวหน้างาน

Muang Thai Food Products Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิม.6-ปวส.
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21-Apr-17

 

Applied

หัวหน้างาน

Muang Thai Food Products Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิม.6-ปวส.
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล