• เพศ หญิงหรือชาย ( อายุ 25-35 ปี )
 • การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรีเทคนิคการผลิต
 • การจัดการผลิต หรือเกี่ยวข้องกับการผลิต

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chonburi, Amata Nakorn Industrila Estate
 • 5 Years Exp Manage production team
 • Manpower Management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างเทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน
 • ช่วยเหลืองานใน กระบวนการผลิต

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New model preparing, Mold , JIG, Die , Tool
 • Production Equipment capacity planning
 • Process guideline planning and Process change

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำโปรแกรมหน้าเครื่องไวคัท
 • ทำโปรแกรมหน้าเครื่องไวคัทได้
 • มีความละเอียด รอบครอบ ใส่ใจในการทำงาน

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 3 years’ experience in Plastic Bag manufacturing
 • Completing daily opening and closing procedures
 • Fluent in English communication

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise Production team
 • Drive team's performance
 • Able to work at Chonburi

24-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ

24-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม CAM
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 5 years’ experience in costing inventory control

24-Apr-17

 

Applied
 • Male age over 37 year.
 • Experience in Leader shift at least 5 years.
 • Communicate in English.

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Die Casting
 • Manapower management
 • Control cost reduction and KPI

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Material Planning & Control, inventory monitoring
 • Settle materials quality, monitor supplier support

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female / Male. Age over 35 years old.
 • Bachelor degree in the Engineering Field.
 • Good command of spoken, read and written English

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and maintain production system
 • Inventory control of WIP, Develop and control Work
 • Provide production plan and follow up

21-Apr-17

 

Applied
 • 1-2 years experience in assembly process
 • Machine set up , startup process
 • Changeover of the production line and station

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานควบคุม และประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacturing process development
 • Alternative Saturday
 • Lead new production line

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Two years’ experience as planner in semiconductor
 • Expertise in planning systems, tools, procedures
 • The job is based in Chonburi, Thailand

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for day to day service planning
 • Booking services through VIKING service network
 • Follow up with service stations

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and control production lines
 • Line Balance and Flow Management is the key action
 • Lead and develop team member for high performance

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • male only Age 30-45 years. Japanese level : N2~N1
 • having experience as production manager
 • having experience in automotive manufacturing

19-Apr-17

 

Applied
 • Control & evaluate internal manufacturing process
 • To manage/control/solve problem with production
 • Develop/manage machine to increase speed

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ปี
 • สามารถในการวางแผน ติดตามงาน เรื่องแม่พิมพ์

19-Apr-17

 

Applied
 • Plan a production schedule for the job
 • Implement and control the production schedule
 • Review and adjust the schedule where needed

19-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for supervising production process
 • Control and manage production process on site
 • Manage 5~10 subordinates on production process

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in IE,ME
 • Knowledge & experience in quality system
 • Good command of both spoken and written English

19-Apr-17

 

Applied
 • Process Engineer in Mixing shop
 • Experience 0-3 years
 • Working in international organization

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 2+ years as a Production Engineer
 • Knowledge of large ERP systems such as SAP

18-Apr-17

 

Applied
 • Previous management experience required
 • Excellent opportunity for career growth
 • English and Thai required

14-Apr-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female Age over 28 years old
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering
 • 1-3 years experience in machining process

13-Apr-17

 

Applied
 • Vocational training in Welding Desired
 • 10 Years direct experience in welding field
 • Manage and control volume and quality of welding

13-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล