• Diploma in Electronics, Electrical
  • At least 1-2 years of experience in production
  • Willing to do shift work

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขา โภชนาการ
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีความกระตือรือร้น มีความรอบคอบ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล