• เพศหญิง / ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถคุมงานด้านการผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี ขึ้นไป
 • กล้าแสดงออก เด็ดขาด มีเหตุผลและความอดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • supply chain, production, warehousing, planning,
 • experience in supply chain management
 • chemicals distribution

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ การทำงานในโรงงานเครื่องประดับอัญมณี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ทางบริษัทฯยินดีสอนงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานในส่วนการผลิตสินค้าอาหารเสริม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in supply chain and international busin
 • Verbal and written communication skills in English
 • Experience in Food/ Beverage manufacturing will be

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงสาย 3 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 18-40ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ค่ากะ100฿)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำแผนการผลิต ,ทำแผนส่งมอบสินค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงสาย 2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing, International Business or similar
 • Fluent in English is a must
 • Aggressive, enthusiastic, and creative

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good knowledge in maintain air compressor
 • Good knowledge in Apparel sewing machines
 • 4 yrs+experience as Electrical Technician

22-Feb-17

 

Applied
 • Top Global Fishing Tool Manufacturer (Daiwa Brand)
 • Global Company with Customers all over the world
 • Good positive and rewarding work environment

22-Feb-17

 

Applied
 • Top Global Fishing Tool Manufacturer (Daiwa Brand)
 • Global Company with Customers all over the world
 • Good positive and rewarding work environment

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปี

22-Feb-17

 

Applied

QMR

Tan Soon Huat Products Co., Ltd.

ป้อมปราบ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน 5 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Industrial Engineering
 • 5 years relevant experience in Production Planning
 • Analyst co-production status.

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Packaging Technology.
 • 2-3 years experience in development field.
 • Good command in English.

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma of High Vocational Education
 • Production or Laboratory skill would be consider
 • Benefit provided, 5 days working

21-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Experience in the integrated circuit assembly
 • Experience in semiconductor manufacturing
 • Communicating with customer for new project

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in HSE management
 • Solid management and leadership experience
 • Experience managing multiple sites

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Integrated Circuit packaging design
 • Experience in semiconductor or integrated circuit
 • Knowledge in Thermol & Electrical Report

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานโรงงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอด

21-Feb-17

 

Applied
 • Experience in manufacturing environment.
 • Experience in production, process.
 • Good command of English.

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Supply Chain or Business administration
 • 3-5 years of work experience in Consumer product
 • Computer Skill: MS Excel, MS Power Point

21-Feb-17

 

Applied
 • Degree in food or beverage technology
 • Experience in product development & manufacturing
 • Good understanding of the beverage market

20-Feb-17

 

Applied
 • Accounting
 • Good command of English
 • Bangna

20-Feb-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผลิตงานตาม มาตรฐานมีระบบ ไอเอสโอ
 • อ่านหนังสือออก - เขียนได้
 • เคยทำงานในโรงงานถุงพลาสติก ช่วยได้ดี

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in high-end jewelry business
 • Good knowledge of Excel (Pivot and V-Look Up)
 • Monitoring line production

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and sourcing Packaging for new product
 • Required specification of packaging
 • Coordinate and appointment related section

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Site M&L Leader PT17012319

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Ensure effective management and development
 • Establish entitlement and measure results
 • Provide overall management coordination

20-Feb-17

 

Applied
 • Control production line
 • Supervise operators (about 30 persons)
 • Support Factory manager (Thai)

20-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ในงานด้านบัญชี / การเงิน เป็นย่างดี
 • มีพื้นฐานในงานด้านบัญีชี / การเงิน
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป

18-Feb-17

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง และการทำงาเป็นทีม
 • มีทักษะในงานด้านทรัพยากรบุคคล ( HRM / HRD )
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และรู้ในขอบเขตงานบุคคล

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างน้อย 5 -10 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงงานอุตสาหกรรมไม้

17-Feb-17

 

Applied

Assistant Managing Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • General Management
 • Business Consultant
 • Business Development

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

17-Feb-17

 

Applied
 • Overseeing the production printing
 • Bachelor’s degree or higher in printing technology
 • Experience printing on flexible packaging

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in managing Production.
 • Fluent in spoken and written English.
 • Strong interpersonal and communication skills,

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ)
 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบคอบ เป็นระเบียบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้

17-Feb-17

 

Applied
 • มีความขยัน, ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่องาน
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 36 ปี
 • ทำงานอาทิตย์ล.ะ 6 วัน 09.00 - 18.00 น

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล