• หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว
  • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
  • ทำงาน 18.00-01.00 น.

21-Jun-17

 

Applied
  • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว
  • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
  • ทำงาน 18.00-01.00 น.

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล