• อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทน

20-Apr-17

 

Applied
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขี้นไป
  • มีความคล่อวตัวสูง

20-Apr-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
  • ปริญญาตรี
  • ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบและเทคนิคต่างๆ

12-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล