• เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ดูเเลการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด

22-Jun-17

 

Applied
  • ทำการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์ จัดโปรโมชั่น
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความเชี่ยวชาญด้าน marketing

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล