Creative Event 1 ตำแหน่ง

Idee Studio Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา การตลาด
 • มีความรู้ในงานโฆษณาและออกแบบ
 • วางแผนรูปแบบงานต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย, การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

26-May-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆและงานอื่นๆ
 • เป็นผู้นำ พัฒนาทีมงานขาย ให้แนวทางในการทำงาน

24-May-17

 

Applied

ประชาสัมพันธ์

Lelux Hospital Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจ รักษา
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการทำศัลยกรรมตกแต่ง
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ระดับเกรดเฉลี่ย3.00

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Marketing or related field
 • Multi-tasking with good prioritizing skills
 • Strong analytical skills with result oriented

23-May-17

 

Applied
 • Promotion
 • campaign
 • Marketing Planing

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create corporate promotion concept, activities
 • Create and control all corporate promotion
 • Control all corporate promotion expense

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล