ONLINE MARKETER

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์
  • วางแผนและวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาตลาด
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

30-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล