Marketing and Admissions Manager

Norwich Bangkok Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor's or Master's Degree in any field
 • Presentable and friendly personality
 • Previous experience of working in school

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ONLINE MARKETER

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • วางแผนและวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • วางแผนการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล