Marketing Online

Sermsang Property Development Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด
  • กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาด
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Apr-17

 

Applied

ONLINE MARKETER

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์
  • วางแผนและวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาตลาด
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล