• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล