• ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
  • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
  • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

25-Mar-17

 

Applied
  • PR activity
  • CSR activity
  • press release

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล