• Work hour : Mon-Fri (8.30-
  • Male or Female, 32-40 years old
  • experience with at least 4 years-direct experience

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

25-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล