• ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
  • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
  • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

23-Apr-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

19-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์
  • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้พื้นฐาน HTML XML CSS PHP JAVA

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล