• มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  • มีสายสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ
  • มีประสบการณ์ในการเขียนข่าว การประชาสัมพันธ์

23-May-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล