Marketting/การตลาด

Bantai-Crystal Ceramic Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว
 • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
 • ทำงาน 18.00-01.00 น.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับสื่อโฆษณา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องช่างและการก่อสร้างจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้การบริหารงานบุคคล และ กฤหมายแรงงาน
 • สามารถลงตรวจสอบ หน้างานสาขาได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล