• เงินเดือน15000 ขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่
 • เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัสตามผลประกอบการ
 • ค่าโทรศัพท์ ประกันสังคม ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal & External Communications
 • Team Management and Development
 • Fluent in Thai and English language

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Art-English or related fields,
 • Good personality and service –minded oriented
 • English Literacy and good communication skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop product positioning and messaging
 • Communicate the value proposition of the products
 • Plan the launch of new products and releases

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in mass communications, journalism
 • 5 years of experience in a similar role
 • Strong knowledge of social media and digital

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experience of strategic marketing in retails
 • Excellence in English communication
 • Ability to work independently and as part of team

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing
 • Entertainment Business
 • Creative

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านสื่อโฆษณาต่าง ๆ
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อสา
 • ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดออนไลน์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Executive

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Master’s/Bachelor’s degree in Business, Marketing
 • 2 Years of marketing experience
 • Experiences in QSR, FMCG is a plus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Combine marketing strategic, fluent English
 • Social Media, PR Skill
 • innovative, creative

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage Online marketing Campaigns on website
 • Plan to manage online ads. and PR on social media
 • Create and develop relations with customers

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา การโรงแรม ประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์
 • ความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา MASTER DEGREE from well-known university
 • วิเคราะห์ทิศทาง สถานการณ์ตลาด และคู่แข่ง
 • วางแผนเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 25-35
 • 1-3 years working experience as web designer
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงานในสายงานอีเว้นท์ 3 - 5 ปี
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดทางด้าน CSR

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being a brand Ambassador
 • Creating activities on Facebook Fanpage
 • Female, age 20-28 years old

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 26-32 years old is good
 • 4 yrs. experience in public relations
 • Creative mind-set, positive attitude

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Public Relations,
 • At least 5 years of relevant work experience in PR
 • Creative and initiative, commitment, flexible,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Marketing or a related field
 • At least 5 years’ experience in marketing activity
 • Strong analytical, good communication

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีบุคลิกภาพดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developing a communications plan
 • Developing a media relations strategy
 • Writing and producing PR content, presentations

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Flair for fashion
 • Well-groomed and friendly
 • Fluent English speaking is a must

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้
 • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ และความกระตือรือร้น
 • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Execution event PR & Roadshow
 • Explore new innovative idea
 • Develop plan,budget control and marketing material

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง บุคคลิกภาพดี อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เข้ากับผู้อื่นได้มีทัศนะคติเชิงบวก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Brand Manager (Personal Care)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Newly created role in FMCG company
 • Develop and deliver ATL & BTL activities
 • Golden work location

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Design
 • At least 2 years of experience in TVC
 • Able to work in international culture

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Degree or higher in Marketing, Mass Communication
 • 5 years experience in real estate

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national, aged 32 - 42 years old
 • degree or higher in in Marketing, Mass Comm
 • 5 years’ experience in marketing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Very good command of the English
 • Communicate in a confident manner with clients
 • Experience working in PR/ Media will be plus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To developing PR strategy and Plan
 • Degree in Public Relations, Communication Art
 • Inspecting, controlling and oversee media channel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาด
 • ประชาสัมมพันธ์หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสปา
 • สร้างยอดขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรูปแบบ และ วางแผนการตลาด รายการส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานส่งเสริมการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ และนโยบายงานส่งเสริมการขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิจัยและเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องการตลาดดิจิตอล
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ การตลาด
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษษอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน PR 3 ปี ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโชว์รูม
 • จัดทำสื่อต่างๆสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
 • สามารถขับรถได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PR & Corporate Communications plans & projects
 • Experience in the field of Marketing Communication
 • Good communication both Thai and English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in credit card or retail
 • Graduate or higher in Marketing, Economic,
 • Launch marketing campaigns to support card usage

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแนะนำสินค้า
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแนะนำสินค้า
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแนะนำสินค้า
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Fresh Graduates are welcome to apply
 • Love to work and talk with people*

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
 • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
 • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • school administrator
 • public relation
 • Provide support to parents and teachers

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Age between 30-35 year old
 • Research and Analysis
 • previous product management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล