• คิดสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนอง
 • จัดทำรูปแบบการนำเสนอ ทั้งในรูปแบบของรายการ
 • นำเสนอกิจกรรมการตลาดตามความคิดสร้างสรรค์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age 22-28
 • 1-2 years’ working experience related to campaign
 • Strong command of spoken and written English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and execution of airline’s online partner
 • Bachelor’s Degree in any Business-related field
 • 3 years direct working experience in Online Travel

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working Exp. in Advertising or PR Agency
 • Liaising with Clients to Identify their Needs
 • Strong Passion in Digital Marketing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Assist Director of Public Relations
 • Excellent communication and presentation skills
 • Native Thai speaker with strong command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เป็นนักกิจกรรม
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 28 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารการตลาด, การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการค้นคว้า นิสัยรักการอ่าน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Communication art
 • 3 years’ experience in PR, branding, advertising
 • Excellent command of written and spoken in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ประสานงานในการต้อนรับลูกค้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration,Market
 • 0 – 5 years experiences in Sales Engineer
 • Have experiences in Heavy industries especially

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Greets and verifies all guests
 • A friendly and welcoming approach
 • Answers and transfers all incoming calls

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • 3-10 years of experiences in OTC Sales
 • drive and have own car license

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์บริหาร facebook page หรือ social media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดเป็นอย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 32-43 ปี
 • การศึกษาป.ตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารไม่น้อยกว่า 5-7 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in communications, PR , or marketing
 • 5 yrs exp. in PR Agency & 3 yrs exp. in corporate
 • Excellent command of written and spoken English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 year experiences in digital branding, mar-com
 • good knowledge of digital marketing social network
 • team management and business development

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิจัยและเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องการตลาดดิจิตอล
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ การตลาด
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาด
 • ประชาสัมมพันธ์หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสปา
 • สร้างยอดขาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงาน จัดทำแผนกลยุทธ์ ตราสินค้าของบริษัท
 • นำเสนอรูปแบบ เพื่อให้ตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทันสมัย
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Communication
 • Public Relation
 • Good English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรูปแบบ และ วางแผนการตลาด รายการส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานส่งเสริมการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ และนโยบายงานส่งเสริมการขาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female age not more than 35 years old
 • BA or MBA in Marketing , Economics
 • Have creative ideas, with analytical,

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Public Relations,
 • At least 5 years of relevant work experience in PR
 • Creative and initiative, commitment, flexible,

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure effective management within the marketing
 • Contributing to & developing the company marketing
 • Maintain accurate, up-to-date and neat records

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วางแผนประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing
 • Marketing exp from Retail/E-Commerce company
 • Fluent English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate with officials for sports events
 • Secure publicity on social media
 • Attract sponsors

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารการตลาด
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Hands on Facebook Administration
 • Developing, implementing, and monitoring media
 • Initiating and analyzing research and data

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop new channels, analyse market movement
 • Channel promotion, develop strategy, planning
 • Knowledge and experience in Trade Marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีพื้นฐาน และความเข้าใจในงานขาย
 • กล้าที่จะคุย ไม่งอแง งงๆ ง้องแง้ง (สำคัญมาก)
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ (ค่าคอมดี)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Drive strategy and plan and execute marketing
 • Manage annual marketing budgets
 • Manage brand promotions to drive sales

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Minimum of 3 years experiences as PR and Marketing
 • Handle community relations on behalf of the hotel.
 • Excellent command of English Communications

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง,อายุ 26- 35 ปี, จบการศึกษาป.ตรี ทุกสาขา
 • เคยทำงานด้านการขาย, ประชาสัมพันธ์, บริการลูกค้า
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปี

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fair & Exhibition for Chinese markets
 • wholesellersand related activities
 • 網站 & Internet blogs - 資料更新與提供

27-Feb-17

 

Applied
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

27-Feb-17

 

Applied
 • เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
 • ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

27-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 28-40years
 • Developing a PR plan and media relations strate
 • Experience in organizing CSR events

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 21-30 ปี
 • Experience:1 ปี ขึ้นไป
 • ทำแผนทางการตลาด สื่อออนไลน์และประชาสัมพันธ์

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
 • Traditional, Digital, Social Media, Agency
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied

Marketing Communication Officer

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีทักษะหรือประสบการ์ในการเขียน content
 • Social Media Promotion การตลาดออนไลน์
 • Social Media Ad,google, facebook, twitter,Line

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in agency or corporate PR, Journalist
 • Bachelor’s degree, MA in Marketing, Advertising
 • Good Command of English,

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและประสานงาน ที่เกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารและรักงานบริการ
 • ประสานงานด้านสื่อมวลชน อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 year experience in Marketing fields
 • Luxury, Retails, FMCG or related business
 • Passion in Watch is a must

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล