• Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
  • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล