• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน
  • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีบุคลคลิกภาพที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล