• Opportunity to work in one of the biggest
  • Stable working environment with good
  • Opportunity to brush up your Japanese Skills

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทราได้

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล