FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER – TRADING BUSINESS

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least 7 years’ of experience in accounting
 • Experience with ERP system.

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • หญิง อายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน,บิลขายและอื่นๆ

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล