Finance and Accounting Manager

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 12-15 years experience: Accounting, BOI & Costing
 • Working experience in Manufactoring
 • Good English Communication

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

18-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

18-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญา บัญชีหรือการเงิน
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น

17-Feb-17

 

Applied
 • งานบัญชีต้นทุน
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
 • งานด้านบัญชีทั่วไป

17-Feb-17

 

Applied
 • รวบรวมเอกสาร รายรับ รายจ่าย ใบเสร็จ
 • สรุปยอด ทำส่ง สรรพากร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Experience in a construction business is a plus
 • Aged over 35 years old

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี - ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การด้านบริหารงานบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง, สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

15-Feb-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล