• งานบัญชีต้นทุน
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
  • งานด้านบัญชีทั่วไป

28-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญา บัญชีหรือการเงิน
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น

28-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล