• บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ควบคุมจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อาศัยอยู่ในจังหวัดอยุธยาหรือจังหวัดใกล้เคียง
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ชาย,หญิง หรือ เพศที่สาม อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 20 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years working experience
 • Analytical / Planning / Coordinating Skills
 • Finance Analyst

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronics, SAP, IFRS & Thai GAAP
 • oversea payment mode, Letter of Credit (LC)
 • currency hedging, ledger, reconciliation

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • 2 years experience in job function or related
 • Good command of written , spoken English

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analysis Manager, FP&A, Finance
 • Finance Analysis, Financial, Business Analysis
 • Financial Planning Analysis Manager

20-Jul-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์บัญชี (AR) อย่างน้อย 3 ปี
 • อายุ 24-27 ปี มีวินัย ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Nirvana ได้ดี

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting field
 • Familiar with accounting software and programmed
 • Supervise cost and general accounting operation

20-Jul-17

 

Applied
 • Diploma degree in Accounting
 • 0 - 2 years of experience in accounting
 • Checking VAT report , prepare Tax, CIP

20-Jul-17

 

Applied
 • Accounting Officer
 • Age between 24-30 years old.
 • At least 1-2 years experiences in Accounting.

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 28 years up
 • Have experience 3-4 years
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Costing

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 24 – 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • Prepare financial statement report

18-Jul-17

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Mchanical
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • Resume in English will be advantage

18-Jul-17

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Mchanical
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • Resume in English will be advantage

18-Jul-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิคภาพดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน

17-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชีโรงงาน

17-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or above in Accountancy.
 • Able to work at Ayutthaya
 • Ability to multi-task, work under pressure.

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree 8-10 yrs. F&A experience
 • 3-4 yrs. organization management, Analysis skill
 • Accounting Qualification (CPA, ACCA, CA) preferred

16-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

16-Jul-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

16-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล