Senior Finance Officer

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Japanese Company
 • Stable Company
 • Good Benefit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Analyst

Kohler (Thailand) Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 3 years working experience in accounting
 • Good systematic and analytical thinking

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate Secretary Manager (Legal)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manage Shareholders & Board Committees' meeting
 • corporate information related regulatory filings
 • governance issues and practices related

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GL Analyst (near BTS)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Financial MIS analysis, Budgeting and Forecasting
 • KPI consolidation Report, CPA
 • Financial planning and analysis

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 45 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในด้านบัญชีและการเงิน
 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Officer

Phatra Securities Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Min 10 yrs Finance exp from Hotel/Hospitality
 • Experience from 5 stars hotel chain preferred

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant_ AP

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experiences in handling account payable
 • Experience is MNC
 • Good command in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • General accounting duty

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in SAP
 • Improve on internal control and work process
 • Responsible for all activities in AP

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Finance Manager, Thailand

AbbVie Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Talent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting degree required
 • Analytical skills
 • Experience in SAP FI with TFRS and IFRS

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Strategic Planning Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Strategic Planning Director
 • International Business
 • Report to Group CFO

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Trading
 • Medical devices
 • Pharmaceutical

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Financial Controler

EGIS RAIL (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Financial Controler with proficient Excel skills
 • Experience in project control and cost management
 • good command in Thai and English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สรรหาพนักงาน และจัดทำค่าจ้างพนักงานในแต่ละสาขา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี
 • สามารถลงบัญชี-ปิดบัญชีได้ตรวจบิลขาย, Statement
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR ACCOUNTANT

Exion Energy Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ขั้น ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Manager

GMO-Z com Securities (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Provide advisory services and/or prepare Policy
 • Conduct compliance audit and report the result
 • Monitor trading transaction and contact with SEC

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Officer

GMO-Z com Securities (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Provide advisory services in relation
 • Monitor trading transaction and report
 • Bachelor's Degree or higher in Law, Accounting

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager / GL Manager

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Credit Management Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bangkok inner city location
 • Big team management
 • Fast growing and stable organisation

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Planning and Analysis
 • Dynamic and international environment
 • Located in the city center

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Finance
 • 5 years of experience in Finance
 • General knowledge of Tax, Finance

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Treasury Risk Advisory

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Local Business Unit Controller

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of experience in Controlling
 • Bachelor’s degree in Financial Management
 • excellent written and verbal communication

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

FP&A Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Large MNC organization
 • Central Bangkok
 • Part of a strong Finance team

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล