• Degree in Accounting,Finance,BBA or related field
 • 5 - 10 years’ experience in auditing
 • Prefer Pass Internal Audit training course

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tax & AP

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Must have CPA qualified
 • related with TAX and account payable
 • tax data for current transactions

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AP Manager (MNC - Navanakorn)

Manpower - Experis

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Costing with electronics manufacturing companies
 • Good command of English
 • Can work in Navanakorn Estate

27-Mar-17

 

Applied

Costing Manager (MNC - Navanakorn)

Manpower - Experis

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Experience in costing - Electronic Manufacturing
 • Good command of English
 • Work in Navanakorn Estate

27-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • เพศ หญิง อายุ 22-30 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • ด้านระบบบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้และเข้าใจงานได้เร็ว

27-Mar-17

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

27-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

26-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Must have skills in accounting controls

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Must have skills in accounting controls

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 10 years of experience in manufacturing

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager - Manufacturing (110 - 130K)

Manpower - Experis

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Experience in manufacturing with BOI
 • Some audit experience is preferred
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านการบัญชี
 • วุฒิการศึกษ ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

23-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Accounting
 • 5 years of experience as an internal auditor
 • CIA, CPA, CISA certificate is a plus

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting records
 • Monitor and document the accounts receivable
 • Cooperation with the relevant authorities

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting & Finance Manager/Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

20-Mar-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied

Sr. Costing / Costing Officer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

20-Mar-17

THB25k - 45k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล