• Oil&Gas
 • Working location: Rayong
 • Treasury

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Male/Female , 22-28 years
 • Degree in Accounting, Finance or related field
 • 0-5years of experience (New graduated are welcome)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีเบื้องต้น, PND, Sales VAT
 • เพศ หญิง อายุ > 20 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Costing minimum 6 Years in manufacturing field
 • SAP Program
 • Costing, Accountning

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor or Master Degree
 • 8 to 10 years’ experience in a financial role
 • Fluent in English.

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 5 years experienced in Budget Management
 • Experienced in SAP, ERP operating, BOI, JTEPA, FTA
 • Advanced skill in MS Excel & MS Access

20-Jan-17

 

Applied
 • 10 years’ experience
 • Processing and analysing monthly closing
 • Degree in Accounting or any related field

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Controlling, Finance
 • 2-7 years-experience in Controlling
 • Excellent in English skill

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female age between 35 years up
 • Experience in BOI and/or agricultural accounting
 • Fluent in English communication

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age between 28-35 years
 • Ability to analyze financial data
 • Skill in preparing complex management reports

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in accounting or related field
 • Fluent in English
 • Computer literacy

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age between 23- 30 years
 • Degree or higher in Accounting
 • Good command of English and computer skill

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age between 35-45 years
 • Degree in Finance and Accounting
 • Excellent command of written and spoken English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Participate in Human Resources planning strategy
 • Developing in human resources
 • Project conducting relate in HR and AC

19-Jan-17

 

Applied
 • Thai, Age 32 - 40 yo, Excellent English
 • Experience in cost accounting & business analysis
 • Familiar with SAP, Able to work in Map Ta Phut IE

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control/Analyze budget for overhead, selling
 • Review and approve budget requisition/ PR
 • Prepare daily scorecard for production overhead

19-Jan-17

 

Applied
 • Educational Background: Bachelor Degree in Engin
 • At least 2 years in purchasing, automotive.
 • Language Skills: Good Command in English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for full range of payroll process
 • Responsible for Tax issuing , PND.1, PND.1Kor
 • Bachelor degree in Human Resource, Law

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female / age : around 28~35 years old
 • At least 3 years experience as an accounting
 • English skill

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age between 40-45 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Have Accounting License

19-Jan-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years Experience in Costing
 • Knowledge of SAP
 • Manufacturing

19-Jan-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องมี่รหัสผู้ทำบัญชี ( CPD ) เท่านั้น
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

19-Jan-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
 • 4-5 years’ experience in costing or financials
 • Degree or higher in Financial or Accounting
 • Strong computer literacy in Microsoft Office

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Higher with CPA
 • At least 5 years working experience in accounting
 • Good at English.

19-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for the financial oversight
 • Need to always have a detailed and updated
 • Perform monthly, quarterly and yearly financance

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19-Jan-17

 

Applied
 • Fixed asset control
 • Operate full spectrum of accounting process
 • Coordinate with Revenue Department and Auditors

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for all accounting function
 • Managing the company’s financial and accounting
 • Responsible for preparing monthly, quarterly

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in experience of Accountant or related
 • Bachelor's Degree in Accounting or related Subject
 • Fluent in spoken and written English language

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Company
 • Working location: Rayong
 • Overall Finance & Accounting

18-Jan-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • 7 years Exp. in AR/Credit Control
 • Has experience in Modern Trade transaction
 • Working location in Rayong

18-Jan-17

 

Applied
 • 7 years experience in accounting automotive fields
 • Good command of English
 • Knowlege in ACCPAC , TAX , VAT, month end closing

18-Jan-17

 

Applied
 • 3 years experience as an accounting
 • support accountant with basic accounting knowledge
 • Responsible for accounting activity

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 15 years exp in Acc, Fin, Cost, BOI
 • Excellent English skills
 • Able to work in BANKHAI, Rayong

18-Jan-17

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

17-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sr.Accounting & Finance Manager
 • Controller
 • Good in English Communication

17-Jan-17

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Coordinating local accounting and finance
 • Providing Japanese business common-sense
 • Analysing the accuracy of all accounting

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

17-Jan-17

 

Applied
 • degree level in Finance, Accounting
 • 8+ years of finance and / or operations experience
 • Strong spoken/ written English communication skill

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • Male / female, Thai, age 37 - 46 years old
 • Bachelors degree in Accounting, has CPD
 • Willing to stay and work in Rayong.

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล