• สามารถปิดงบได้
 • งานภาษีอากร
 • บันทึกการซื้ออะไหล่ รายได้ ของศูนย์บริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 - 3 years experience in accounting
 • Good or Fair command in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • account
 • finance
 • costing

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or related field
 • Experience in AP/AR/Cashier
 • Good knowledge in SAP is a MUST

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in Internal Auditor
 • To audit adequacy of business operations
 • Proven working experience as Internal Auditor

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี โลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการนำเข้า, ภาษีศุลกากร

24-Mar-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง
 • สามารถขับรถยนต์ ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • male or female / age : not over 50 years old
 • Japanese skill : N1~N2
 • correspond with Japanese manager

24-Mar-17

 

Applied
 • Strong in planning and analysis capability
 • Business acumen and technical knowledge
 • Good English, Excel, Access, statistical analysis

24-Mar-17

 

Applied
 • Male age 23-30 years
 • Bachelor's degree in accounting only
 • Experienced accounts for at least 1-2 years

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • 2 year minimum in costing, controlling
 • Experience in SAP CO module

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years experienced in Finance and Account
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good working knowledge

24-Mar-17

 

Applied
 • degree in Accounting or Finance, a CPA
 • 5 years of experience in cost management
 • Experience of BPCS will be a plus

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • cost summarization and analyze
 • Summarize profit and loss for company
 • Budget preparation and forecast if needed

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • เก็บเงิน/ทอนเงิน

24-Mar-17

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารทางบัยชี ทุกขา
 • บัญทึกบัยชีมุกเล่ม
 • ตรวจเงินเข้า-ออกแบงค์

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-5 ปี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To control inventory movement
 • Checking purchase tax invoice and input tax report
 • Has experience in related field 0 - 3 years

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male - Female, age between 30-35 years
 • Bachelor's degree or higher. Finance and account
 • CPA is a plus

24-Mar-17

 

Applied
 • experience with MAC5 is a plus
 • 5 years experience in accounting & cost
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 25-30 years old.
 • Prepare budget standard cost.
 • Good command of written and spoken English.

24-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Excellent knowledge of local & international tax
 • Experienced in SAP, ERP operating,

24-Mar-17

 

Applied
 • Good proficiency level in English communication
 • Familiar to work with Japanese organization
 • Able to work in Hemaraj ESIE, Rayong

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

24-Mar-17

 

Applied
 • Plant Controlling Manager
 • Cost Control
 • SAP , BOI

24-Mar-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree
 • Proactive
 • Work with under pressure

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศ : หญิง

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 39 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีBOI 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • experience in finance / petty cash management
 • 5 years working experience in Manufacturing
 • Fair command of English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 5 years experience in Auditing
 • Solid understanding of risk and control concepts
 • Good command in English (TOEIC > 650)

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mainly responsible for overall accounting tasks
 • Prepare entries to accounts, G/L accounts
 • Good command in English with computer literacy

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Diploma degree in any related field
 • Good in English and Power Point
 • upport implement SAP process

24-Mar-17

 

Applied
 • Examining company accounts and financial control
 • Checking that financial reports and records
 • Preparing reports and commentaries

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Rayong base
 • TOEIC 600
 • 0 - 2 years working experience in accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

24-Mar-17

 

Applied
 • Finance and Accounting operations
 • Cost accounting
 • Financial analysis

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล