• จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Male or Female, age not over 25 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • Flexible to work in up country (Chachoengsao)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Male or Female, age not over 25 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • Flexible to work in up country (Chachoengsao)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong in planning and analysis capability
 • Business acumen and technical knowledge
 • Good English, Excel, Access, statistical analysis

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree in Accounting ,Costing or Finance
 • 5 years of experiences in Accounting
 • Good Command in English and SAP experience

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • at least 5 years of experience in finance
 • Bachelor’s degree in accounting or related field
 • fluent in English

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 8 years’ experience of Cost Accounting
 • 5 years of experience in supervisory
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting field.

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. / ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / การเงิน
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

21-Jan-17

 

Applied
 • ออกใบแจ้งหนี้ สรุปเงินสดย่อย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

21-Jan-17

 

Applied
 • Oil&Gas
 • Working location: Rayong
 • Treasury

20-Jan-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Male/Female , 22-28 years
 • Degree in Accounting, Finance or related field
 • 0-5years of experience (New graduated are welcome)

20-Jan-17

 

Applied
 • Knowledge of import and export
 • 3 + years accounting experience in a manufacturing
 • Supervision of the accounts payable

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี ลายมืออ่านง่าย
 • เข้าใจในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษี และบัญชี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Supervisor, General Accounting
 • Financial Audit, Internal Audit, and Tax Audit.
 • Estimates / Budgets, Tax

20-Jan-17

 

Applied
 • Business Partner to BLM AP
 • Solid experience in Finance and Business Control
 • Good English - regular travel in the region

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 7 years experience
 • solid costing background
 • good command in English

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 39 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีBOI 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Accounting / Budgeting
 • To support the company's annual management plan
 • To complete financial report and analysis

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีเบื้องต้น, PND, Sales VAT
 • เพศ หญิง อายุ > 20 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • degree in Managerial Accounting or related field
 • Experience in cost accounting 3-7 years

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Only SAP program user will bebshortlist candidate
 • Excellence in English
 • 5 years’ experience with Leadership Skills

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 3 Years experience in Accounting
 • Handling Monthly tax
 • Booking General JV and Fixed Assets

20-Jan-17

 

Applied
 • Costing minimum 6 Years in manufacturing field
 • SAP Program
 • Costing, Accountning

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปวช. - ปวส. ด้านการบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัทฯ

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • 8 to 10 years’ experience in a financial role
 • Fluent in English.

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
 • แยกใบกำกับภาษี และออกใบวางบิลส่งวางบิลลูกค้า

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female Thai nationality age above 22 years
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 2 years experience in Accounting

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experienced in Budget Management
 • Experienced in SAP, ERP operating, BOI, JTEPA, FTA
 • Advanced skill in MS Excel & MS Access

20-Jan-17

 

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบบันทึกการจ่ายเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่าย
 • สาขาการบัญชี / ประสบการณ์ 2 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Record creditor and credit note and expenses
 • Record Tax and Other
 • Bachelor’s degree in Accounting

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years’ experience
 • Processing and analysing monthly closing
 • Degree in Accounting or any related field

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Accounting, Finance
 • Over 2 years work experience in Controlling
 • Knowledge in product costing

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7-8 years experience in Finance & Accounting field
 • Bachelor Degree in Accounting ,Cost Accounting
 • Female, Thai Nationality, Age 28-35

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Controlling, Finance
 • 2-7 years-experience in Controlling
 • Excellent in English skill

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good communication skills English
 • 5 year experience in accounting area

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ปวช-ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 25-32 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขาการเงิน
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female age between 35 years up
 • Experience in BOI and/or agricultural accounting
 • Fluent in English communication

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age between 28-35 years
 • Ability to analyze financial data
 • Skill in preparing complex management reports

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in accounting or related field
 • Fluent in English
 • Computer literacy

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age between 23- 30 years
 • Degree or higher in Accounting
 • Good command of English and computer skill

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล