• เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส ถึง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความขยัน ซื่ออสัตย์ และ มีความอดทน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีการเงิน และรายได้
 • ปวช. ขึ้นไปหรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • จัดทำใบเสร็จให้กับลูกค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experience in accounting over 5 Years
 • BOI experience knowledge is preferred

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years AR experiences
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • Able to work under contract staff

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age over 30 years old.
 • 5 years of experience in accounting& finance
 • SAP knowledge

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • GL month-end closing and Tax Return
 • Advanced Excel skills and SAP
 • Good command of English both in spoken & written

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree of Accounting
 • ฺBasic English language skills
 • Located at Pattaya City, Jomtien area.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Internal Audit Manager
 • CPA
 • Good In English Command

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Educational Background: Bachelor Degree in Engin
 • At least 2 years in purchasing, automotive.
 • Language Skills: Good Command in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Education:Bachelor or Master
 • Experience:5-8 years
 • Manage finance team to deliver quality work

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Time attendance system
 • Management skill will be advantaged
 • degree in Human Resource management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับสมัครด่วน
 • รายได้ดี
 • งานมีความมั่นคง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 20 - 30 year old
 • Diploma - Bachelor degree in Accounting
 • 2 years experience in Accounting AP/AR

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance.
 • At least 5 years experienced in Finance.
 • Good command in English (Spoken and Written).

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน 200-3,000 บาท

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • การเงิน การบัญชี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female with age 28 years old and above
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 5 years of experience in manufacturing accounting

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female with age 28 years old and above
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 5 years of experience in manufacturing accounting

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Good command in English
 • 5 years up in cost accounting function.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญฺิง
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั่วไปได้
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 5-7 mnths, Medical Ins, Provident F., Meal
 • Listed Japanese Automotive Parts Manufacturing
 • At Least 5 yrs senior level as Accountant/ Finance

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 0 - 8 ปี
 • ใช้งานระบบ SAP หรือ ERP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี ทำงานวันจันทร์-เสาร์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ดูแลและควบคุมการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant/ สมุห์บัญชี

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • พศชาย-หญิง วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั้งหมด
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.
 • ต้อนรับบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
 • รับชำระเงินสด-บัตรเครดิต,ทอนเงิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส ถึง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความขยัน ซื่ออสัตย์ และ มีความอดทน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • cost summarization and analyze
 • Summarize profit and loss for company
 • Budget preparation and forecast if needed

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5/7 years experience minimum of costing
 • Bachelor/Master degree in accounting
 • An experience within the automotive industry

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years experiences in business
 • Good command of English
 • SAP system knowledge

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • งานตรวจสอบภายใน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมบันทึกข้อมูลระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลแผนกบัญชี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (ด้านบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • ลงบัญชีรับ-จ่าย, ออกบิลใบเสร็จ
 • ปวช. หรือสูงกว่า (บัญชี-การเงิน)
 • ทำงานล่วงเวลาได้

23-Jul-17

 

Applied
 • ป.ตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ประจำ บริเวณนิคมฯโรจนะ ปราจีนบุรี

23-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Finance or Accounting.
 • Good communicate in English.
 • Be well in office, priority in SAP experience.

22-Jul-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Cost Controller
 • Accounting
 • Accounting and Finance

22-Jul-17

 

Applied
 • Year Of Exp : 5 years up
 • Indrustry : Manufacturing / Electronic
 • Employment Type: Full time

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • Attractive remuneration package
 • to work with long history company

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • Attractive remuneration package
 • to work with long history company

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ18-40ปี
 • ระดับการศึกษาปวสขึ้นไป สาขาการบัญชี

22-Jul-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล