Accountant/พนักงานฝ่ายบัญชี

New Nordic group

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • 3 years ecperience
 • Strong analytical skills
 • Fluency in written and spoken English

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Plant Controller, Treasury Manager
 • 10 years Accounting experience in Manufacturing
 • Good in English

38 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

28-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

28-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

26-Jun-17

 

Applied

Accountant/ สมุห์บัญชี

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • พศชาย-หญิง วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั้งหมด
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ดูแลและควบคุมการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. from Automotive /Electronic from Public Comp.
 • Exp. in all of finance/accounting/costing/IFRS/SAP
 • Japanese speaking/English good skills

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล