• Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศ : หญิง

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-5 ปี

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Plant Controller, Cost Controller
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล