• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า ๘ ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Innovative
 • Multicultural
 • Fun

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin. Officer / ธุรการบัญชี

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ออกใบกำกับภาษี,ออกเอกสารการวางบิล/รับเช็ค
 • ปวช, ปวส, ปริญญาตรี (ทางด้านการบัญชี)
 • หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป /แต่ไม่เกิน 30 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-1 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work for a respected and leading private hospital
 • Excellent career opportunities
 • Top managerial position

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Fluent English both in written and spoken
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Bachelor degree or above, major in Finance

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

26-May-17

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

26-May-17

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

26-May-17

 

Applied
 • 10-15 years working experience
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Male/Female, Thai Nationality, 42-46 years old

26-May-17

 

Applied
 • เข้าใจธุรกิจการผลิตและสามารถทำงานสระบุรีได้
 • ทบทวนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเปรียบเทียบกับการผลิต
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Managing all areas related to accounting
 • Good command of English is a must

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male/Female, age 28 - 35 years old
 • Accounting/Accounting or related fields
 • At least 3 years of relevant costing and analysis

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform accounting and administrative support
 • Conduct profit/loss duties as required
 • Perform standard financial reporting activities

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronics, SAP, IFRS & Thai GAAP
 • oversea payment mode, Letter of Credit (LC)
 • currency hedging, ledger, reconciliation

25-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • งานด้านบัญชี GL
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

25-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง, อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป1ปี
 • ทำงานเป็นทีม, อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, อดทน

25-May-17

 

Applied
 • คิดเงินให้ลูกค้าโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • อายุ 20-30 ปี เพศหญิง
 • ทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงานรอบกลางคืนได้

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีด้านรายรับของงานโรงแรม
 • ทำงานประจำที่สำนักงานที่หัวหิน

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor's/ Master's in Accounting
 • Strong in inter-personal and communication skills
 • Excellent command of spoken and written English

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • 7 years of relevant cost accounting and industry
 • Strong command (theoretical and practical)

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • CPA and MBA in Finance or Accounting will be prefe
 • Male or Female, Age 30-40 years

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years’ experience in Accounting
 • Male or Female Age 27-40 Year

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

บัญชี / Accountant

VDrive Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • หัก ณ.ที่จ่ายได้ถูกต้อง
 • ทำเอกสารทางบัญชีตามหลักการบัญชี
 • เรียบเรียง จัดเก็บ เอกสารทางบัญชีอย่างเป็นระบบ

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • At least 5-7 yrs. experience of Accounting
 • Good knowledge in Accounting and Taxation

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 28 years up
 • Have experience 3-4 years
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Costing

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • provident fund
 • Bonus
 • Group insurance/Yearly medical check up

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Finance
 • CPA is a plus

23-May-17

 

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

23-May-17

 

Applied
 • นักบัญชี
 • บัญชึรายได้และทรัพย์สินถาวร
 • ภาษีขาย

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

23-May-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป/ต้นทุน 0-3 ปี

23-May-17

 

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

23-May-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

23-May-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ป.ตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ประจำ ไร่(องุ่น) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง ทุกช่วงอายุ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการหน้าเคาเตอร์และเก็บเงินลูกค้า
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล