• Accountant
 • Payment
 • overseas

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree holder in Accounting or Finance
 • 3 years of audit experience in a public accounting
 • Thorough knowledge of Internal Controls

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี // เงินเดือน 20000 - 28000 บาท
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปด้านบัญชีลูกหนี้
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in civil or accounting or related
 • 10 years work experience in cost control
 • Ability to speak and write English.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • รับผิดชอบดูแลการเงินและบัญชี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการบริหารทีมงาน ไม่น้อยกว่า 15 คน
 • บัญชีลูกหนี้
 • ปริญญาโทด้านการบริหารหรือบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
 • 3+ years for Junior, 7+ years for Senior
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Female only, aged 25+ years.

19-Jan-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High personal integrity and patient
 • Interested in nature and conservation works
 • Ability to work effectively under pressure

17-Jan-17

 

Applied

Accounting & Finance Supervisor

Helukabel(Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีต้นทุนโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

13-Jan-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี มีความซื่อสัตย์
 • มี Service Mind สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล