• เพศ : ชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลบริหารการจัดการงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบการเงินได้
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย บันทึกบัญชี

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • งานด้านบัญชี GL

24-Feb-17

 

Applied

Chief Financial Officer ( CFO )

The Steel Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจในเรื่องของบัญชี การเงิน
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied

ACCOUNTANT

Complete Chemical Manufacturing Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 3 to 5 years’ experience
 • Thai Nationality
 • Bachelor Degree in Accounting

24-Feb-17

 

Applied
 • Faculty คณะบัญชี Major บัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส
 • บันทึกรายการขาย, จัดเก็บการ์ดลูกหนี้

23-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

23-Feb-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance and Accounting Manager

Page Group Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Exciting Opportunity to work with MNC
 • Autonomy to lead Finance and Accounting Team
 • Working in the industry of commodities' trading

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ( สาขาบัญชี )
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี/ มีสวัสดิการ การเดินทาง
 • สามารถใช้ Computer และอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างดี

23-Feb-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Handle all aspects of accounting activities
 • Ensure timely and accurate accounting reports
 • Handle all tax documents and information

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้ โปรแกรมบัญชี EXPRESS ได้
 • จัดทำเอกสารใบวางบิล

22-Feb-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • งานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี

22-Feb-17

 

Applied

Corporate Controller

Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • An accounting graduate more than 10 years
 • experience in international business environment
 • Analytical, initiative, dynamic and attentive

22-Feb-17

 

Applied

Financial Planning & Analyst Manager

Coats Thread (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Submit weekly sales report to BCS
 • Review cost center expense VS Budget
 • Sales & EBIT Bridging Analysis

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล