• เพศ ชาย – หญิง อายุ 20- 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี บัญชี
 • มีความระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

22-May-17

 

Applied
 • ทำงานวันเสาร์ หยุดเว้นเสาร์
 • มีเงินรางวัลพิเศษ และปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีะและอื่นๆอีกมากมาย

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 to 5 years’ experience
 • Thai Nationality
 • Bachelor Degree in Accounting

22-May-17

 

Applied
 • Bonus 3 mths, Health & Life Insurance, Lunch, etc.
 • Manufacturing for Electric Machines products
 • Experience in Accounting of Manufacturing

20-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • 8years experience in Finance and Accounting
 • Experience in manufacturing

19-May-17

 

Applied

พนักงานบัญชี

Indigo International Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีสรรพากร
 • มีความด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านบัญชีเป็นอย่างดี
 • สามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้

19-May-17

 

Applied
 • บัญชี
 • ต้นทุน
 • วิเคราะห์การเงิน

19-May-17

 

Applied

Accounting Asst. Mgr. (Samutsakhon)

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Samutsakhon
 • Manufacturing
 • Accounting Asst. Mgr.

19-May-17

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

19-May-17

 

Applied

Head of Finance

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 10 years of experience in all Finance
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Working at Samutsakorn province

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant/สมุห์บัญชี

THE STEEL INDUSTRY CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • เพศ : ชาย , หญิง 20 - 30 ปี
 • ดูแลบริหารการจัดการงานด้านบัญชีทั้งระบบ

18-May-17

 

Applied

Chief Financial Officer ( CFO )

THE STEEL INDUSTRY CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ตัดสินใจในเรื่องของบัญชีและการเงินของบริษัท

18-May-17

 

Applied

Finance Manager

en world Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Strong knowledge of BOI and IFRS
 • Monitor all accounting and cost accounting
 • budgeting, financial planning, business strategies

18-May-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในบริษัท
 • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

18-May-17

 

Applied

Accounting Supervisor

EPS Consultants Recruitment Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Accounting, AR, AP, GL, Manufacturing, Electronics
 • VAT, WHT, CIT, General & Cost Accounting
 • ERP, Finance, Reconciel, Senior Accountant

18-May-17

 

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Free Meal
 • Electric Home Appliance Products Manufacturing
 • Experience in Accounting of Manufacturing

17-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 3 years of
 • experience in Accounting or Internal Audit
 • Male/ Female age not over 35 years old

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานด้านบุคคล
 • ประสานงานเกี่ยวกับราชการ
 • ดูแลเช็คการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

17-May-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับชำระหนี้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel

17-May-17

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

17-May-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ
 • แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ
 • ธุรการประจำศูนย์บริการ

15-May-17

 

Applied

INTERNAL AUDIT MANAGER

Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s Degree with at least 10 years of
 • experience in Accounting or Internal Audit
 • Male/ Female age between 35-47 years old

12-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล