• เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี / ธุรการบัญชี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sr. Level Tax Planning
 • Knowledge BOI & TAX 4-5 Year experience
 • Manufacturing blackgroud

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • กอกงทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

22-Apr-17

 

Applied
 • work for the Japanese company
 • get involved in the expansion of its business
 • first section of the Tokyo Stock Exchange

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male /Female age 30-40, Bachelor in accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 30,000 -35,000THB + Benefits + Bonus

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, MBA/CPA
 • Good background in costing and SAP
 • Good command of English

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age between 35 - 45 years old
 • At least 10 years working experience
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field

21-Apr-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ว.ส -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • **ด่วน มีเบี้ยขยัน/ ประกันสังคม/ สวัสดิการต่างๆ

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • ดูแลรับ-จ่ายเงินของสาขา

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ,มีความซื่อสัตย์

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 5

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

21-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old.
 • 5-10 years experience in Accounting manufacturing
 • AR. AP. FA Control and taxes, Collections

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
 • Willing to work in international environment

21-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Thai nationality, aged between 30-45 years old

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

21-Apr-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดตามรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

21-Apr-17

 

Applied
 • To standardize policy of budget setting & review
 • To analyze the reasonableness of overall budget
 • To follow up actual result, budget plan

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or male, aged 39 - 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • 10 years of work experience as an internal auditor

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experience in accounting- costing
 • Good command in English

21-Apr-17

 

Applied
 • Gather and analyze financial information
 • Make monthly report of Sale & GP, Cost detail
 • Providing Department expenses report by analysis

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชีและการเงิน

20-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

20-Apr-17

 

Applied
 • Verifying the accuracy of invoices
 • Control AR Outstanding within 60 days
 • High level of accuracy and reliability

20-Apr-17

 

Applied
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Express
 • มีทักษะในกระบวนการจัดทำบัญชีในด้านต่างๆ

20-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Account Supervisor

Wide Spread Intertrade Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's Degree in Accounting or related
 • Male or Female, 25 – 35 years old
 • Minimum 5 year experiences

20-Apr-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Commercial Finance

Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

เมืองสมุทรปราการ

 • Degree in Accounting.
 • Experience in industrial accounting
 • Good communication in English

20-Apr-17

 

Applied
 • Automotive Industry
 • 10 years’ experience in accounting and finance
 • Good command of both written and spoken English

20-Apr-17

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

20-Apr-17

 

Applied

Finance Director (250K)

Pacific 2000 Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Financial report, TAX, Budgeting, Audit etc.
 • CPA is a plus
 • Manufacturing environment is required

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCE & ACCOUNTING MANANGER (100K)

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in finance or accounting
 • Fluent English language verbal and written
 • Strong Leadership and supervisory skills

20-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • budget planning and forecasting
 • physical stock
 • investment budget

20-Apr-17

 

Applied

Plant Contoller

Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelors or higher Degree in Accounting.
 • 5 year experience in industrial accounting
 • Knowledge of free zone, BOI, 19BIS

20-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล