• 3-5 years’ experience in Internal Auditor
 • To audit adequacy of business operations
 • Proven working experience as Internal Auditor

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To control inventory movement
 • Checking purchase tax invoice and input tax report
 • Has experience in related field 0 - 3 years

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Female only, age 25-30 years old
 • Bachelor's degree in any related field
 • 2 years experience in related field

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ใช้ โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี

22-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Mar-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 Yrs experience in GL Accounting.
 • Good command in English communication.
 • Good Knowledge in Local GAAP and US GAAP.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล