• รับผิดชอบในการจัดทำ บันทึกรายการบัญชี
 • ดูแลระบบงานบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งหมด
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied

Accounting Manager(Manufacturing)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Monitor all accounting GL, AP, AR, Fixed Asset
 • monthly, quarterly and year-end closing
 • taxation (Corporate Income Tax) and tax returns

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Accounting
 • At least 10 years of progressively
 • Work experience in a listed company

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 20 years’ experience in Accounting
 • Deep knowledge of Double Tax Agreement

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead inventory management
 • Fixed assets management
 • Cash, AR management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • reconcile cash
 • Knowledge of TAX & VAT
 • Recording journal voucher

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Tax
 • Treasury
 • Internal Control

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and monitor operating expenses
 • monthly actual updates and variance analysis
 • Reporting and budget/forecast planning process

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Head of Plant Operation

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Fortune 500 Listed Company
 • Fast pace working environment
 • Leading large finance team

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Main Administrator for the business
 • Great Work Environment
 • Growing Business

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Commercial Finance Manager - 200K

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • The New York Stock Exchange listed company
 • Great career development in MNC culture
 • Very dynamic Finance Team

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multi national company
 • Travel opportunity
 • Team work

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To utilize your skills and grow with the big firm
 • To gain experience in Japanese Accounting/Auditing
 • Prepare statutorily financial statement

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Business Partner

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Month-end reporting
 • Financial Planning and Analysis
 • International expansion / Control - Support BU's

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop&implement Withholding/Special Business Tax
 • Prepare,control,check,follow up about Tax document
 • 8-year experience in tax compliance/tax accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management and Financial Reporting.
 • Budgeting and Tax Compliance.
 • Experience in SAP.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in Finance Accounting, Plant Control
 • 5 years in Managerial role
 • Fluent in English suchat@kensington.co.th

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • work with high standard of logistic company
 • challenge your ability and grow with the company
 • An opportunity to achieve you future goal

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Associate

ASIA IN HAND CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Has knowledge of SAP is advantage
 • Good personality, positive attitude

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Group Health Ins, Provident F,etc
 • Machinery & Automotive Leasing Company
 • At least 5 year exp. in Accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

INTERNAL AUDIT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Assist Vice President of Internal Audits
 • Manage the performance of operational audits
 • Execute audits as planned, including managing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในด้านบัญชี และการควบคุมภายใน
 • ประสบการณ์ในระบบบัญชีสำเร็จรูป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Chief Financial Officer (CFO)

--

กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในด้านบัญชี การเงิน ภาษี
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดและการเขียนดีเยี่ยม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance
 • 5 years of experience in finance planning
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong project and organizational management
 • Accounting degree
 • 5 plus years of professional experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • at least 5 years experience in Accounting
 • Make Sound Decisions / Lead Courageously
 • Show Drive and Initiative / Foster Open Communic

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 5 years exp in Account Payable in Retail business
 • Can-do attitude and work under pressure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor of Accountancy
 • Minimum 3 years experience in Audit Field
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Strategic Planning Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Position
 • Great Company
 • Great Location

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great role
 • Great Location
 • Great package

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chinese Nationality
 • financial analysis, management accounting
 • budgeting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or other related
 • Minimum 5 years’ experience in Budgeting related
 • Advanced in Computer literacy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible in general accounting
 • to distribute experience & knowledge of Accounting
 • to work with famous Japanese leasing company

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting manager Consolidations
 • Consolidations manager
 • Background in internal audit firm (Big 4)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluent English
 • Has experience in auditing IT projects
 • Financial audit background is welcomed

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Contract Administration Officer

Minor Hotel Group

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Administrator field
 • Able to communicate in English
 • Good knowledge of excel

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • work for the trading company a lot of big clients
 • utilize your Accounting skills to support company
 • Fresh graduate is welcome

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in accounting
 • Strong interpersonal skills
 • Good command of spoken and written English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Internal Audit Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Wholesale/Retail
 • Listed
 • Internal Audit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Degree or higher in Financial, Accounting, related
 • 10 - 15 years in Finance control & reporting
 • Experience in MNC and Finance for MKT & Sales

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล