• Manage cash and company asset.
 • Thai GAAP, BOI, Tax, Internal Control
 • Oversee tax preparation and payment activities.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 50,000-70,000
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
 • สวัสดิการดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • CPA qualification OR MBA degreerequired
 • Good command of English language
 • Excellent interpersonal qualities

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • account system implement in ERP (Navision program)
 • General Ledger Account Manager
 • Budget, Fixed Asset Control, Inventory Control

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 12 years of finance & accounting experience
 • Master’s / Bachelor’s Degree in Accounting
 • Must have experience in a manufacturing company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of ISO9000, ISO14001, GMP
 • Good computer skills in Microsoft Office
 • Experience in International Organization

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant/พนักงานบัญชี

Thepharak Accounting Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer [Job ID:38142]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male, Thai Nationality, Age 23-25 Bachelor Degree
 • 1-2 years working experiences in Accounting
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Record day-to-day transactions
 • Experience in SAP is an advantage
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี – ป.โท สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • หากมีความรู้ในระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sr. Level Tax Planning
 • Knowledge BOI & TAX 4-5 Year experience
 • Manufacturing blackgroud

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • work for the Japanese company
 • get involved in the expansion of its business
 • first section of the Tokyo Stock Exchange

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร

25-Mar-17

 

Applied
 • Male /Female age 30-40, Bachelor in accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 30,000 -35,000THB + Benefits + Bonus

25-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • 10 years or more of finance and accounting
 • 5 years plus experience at the managerial level.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษี และบัญชีเป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์งานต้นทุนขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 -17.00 น

24-Mar-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • work in one of the biggest Japanese manufacture
 • work independently and fully utilize your skills
 • New graduated is also welcome

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting and Finance
 • Costing
 • Managerial Accounting in Manufacturing

24-Mar-17

 

Applied

Accounting Supervisor : 1 Position (Work at Bangna km.23)

Berli Jucker Foods Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Female / Male, Age 30-35 year old
 • Bachelor’s or Master’s degree in accounting
 • Able to work Monday – Friday (08.15-17.15)

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ20-45 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา
 • พูดภาษาอังกฤษที่พอจะสื่อสารได้
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ควรมีประสบการณ์ด้านบัญชี BOI
 • เวลาทำงาน จ-ศ 7.00-15.36 น.
 • โปรแกรมOpernERPได้จะพิจารณาพิเศษ

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English
 • Master's Degree in Accounting
 • Minimum 3 years of experiences

24-Mar-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องยนต์ อย่างน้อย 5 ปี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการโอนเงินต่างประเทศ เช่น L/C
 • จัดทำเช็คและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน รับเงิน
 • ประสานงานกับธนาคาร หน่วยงานภายใน

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกข้อมูลลงใน Excel และโปรแกรมทางบัญชี
 • ตรวสสอบความถูกต้องของเอสาร

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance or Account
 • 5 years of experience required
 • Supervising general accounting activities

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Account Payable (partly)
 • Good command in English with computer literacy

24-Mar-17

 

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • กอกงทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Director (250K)

Pacific 2000 Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Financial report, TAX, Budgeting, Audit etc.
 • CPA is a plus
 • Manufacturing environment is required

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCE & ACCOUNTING MANANGER (100K)

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in finance or accounting
 • Fluent English language verbal and written
 • Strong Leadership and supervisory skills

23-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Accounting Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 years working experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • budget planning and forecasting
 • physical stock
 • investment budget

23-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ และ รอบคอบในการทำงาน

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GM Finance and Accounting (Samutprakarn)

Pacific 2000 Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • BA/MA in Finance and accounting
 • Strong experience in F&A from automotive industry
 • CPA is a plus

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไปของบริษัท
 • ปวส ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี
 • น้ำเสียงไพเราะ มีที่พักใกล้เคียงบริษัท

23-Mar-17

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied
 • Experienced AP & AR
 • Salary : 35,000-40,000
 • ส่งประวัติ :inthiraporn.k@manpower.th.com

23-Mar-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี / ใช้ระบบ EXPRESS

23-Mar-17

 

Applied

Accounting Manager [Job ID: 34803]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-38
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 5 years of work experience as an accountant

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 35 - 50 ปี
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
 • มีประสบกาณ์ตรงเกี่ยวกับด้านบัญชีและการเงิน

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล