• To utilize your skills and grow with the big firm
 • To gain experience in Japanese Accounting/Auditing
 • Prepare statutorily financial statement

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Good command of English and Computer Skill

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in Account Payable function
 • Good command of English, both written and spoken

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

22-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานบัญชี
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) ให้ถูกต้อง
 • วางแผนงานของงานตรวจสอบความคุมภายใน

22-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านสายงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่าย

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Min 10 yrs Finance exp from Hotel/Hospitality
 • Experience from 5 stars hotel chain preferred

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

21-Apr-17

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 years experience in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • General accounting duty

21-Apr-17

 

Applied

Accountant_ AP

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experiences in handling account payable
 • Experience is MNC
 • Good command in English

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

21-Apr-17

 

Applied

Senior Finance Manager, Thailand

AbbVie Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

21-Apr-17

 

Applied

Accounting Manager

Talent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting degree required
 • Analytical skills
 • Experience in SAP FI with TFRS and IFRS

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Strategic Planning Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Strategic Planning Director
 • International Business
 • Report to Group CFO

21-Apr-17

 

Applied

Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Trading
 • Medical devices
 • Pharmaceutical

21-Apr-17

 

Applied

Accounting Manager (Manufacturing)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Accounting, Finance.
 • Good command of both spoken and written English.
 • In-depth knowledge & understanding in accounting.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Financial Controler

EGIS RAIL (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Financial Controler with proficient Excel skills
 • Experience in project control and cost management
 • good command in Thai and English

21-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

21-Apr-17

 

Applied
 • Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สรรหาพนักงาน และจัดทำค่าจ้างพนักงานในแต่ละสาขา

21-Apr-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

21-Apr-17

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR ACCOUNTANT

Exion Energy Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ขั้น ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

21-Apr-17

 

Applied

Compliance Manager

GMO-Z com Securities (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Provide advisory services and/or prepare Policy
 • Conduct compliance audit and report the result
 • Monitor trading transaction and contact with SEC

21-Apr-17

 

Applied

Compliance Officer

GMO-Z com Securities (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Provide advisory services in relation
 • Monitor trading transaction and report
 • Bachelor's Degree or higher in Law, Accounting

21-Apr-17

 

Applied

Finance Manager / GL Manager

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

21-Apr-17

 

Applied

Credit Management Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bangkok inner city location
 • Big team management
 • Fast growing and stable organisation

21-Apr-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

21-Apr-17

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

21-Apr-17

 

Applied
 • Financial Planning and Analysis
 • Dynamic and international environment
 • Located in the city center

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Finance
 • 5 years of experience in Finance
 • General knowledge of Tax, Finance

21-Apr-17

 

Applied

Senior Treasury Risk Advisory

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

21-Apr-17

 

Applied

Local Business Unit Controller

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of experience in Controlling
 • Bachelor’s degree in Financial Management
 • excellent written and verbal communication

21-Apr-17

 

Applied

FP&A Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Large MNC organization
 • Central Bangkok
 • Part of a strong Finance team

21-Apr-17

 

Applied

Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Education
 • Language teaching
 • Finance operation

21-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male or Female age 25-30 years
 • High Diploma or Bachelor’s degree in Accounting
 • 3 years experiences in Accounting or Finance

21-Apr-17

 

Applied

Project Controller

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Finance or Economics
 • 4-6 years of experience in combined accounting
 • You must also have finance and business control

21-Apr-17

 

Applied
 • work in such a big well known Japanese firm
 • Opportunity to grow up in your career
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female , Nationality : Thai Age : 25 - 35 years
 • Bachelor's degree in Accountant
 • Have experience account work

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล