FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER – TRADING BUSINESS

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least 7 years’ of experience in accounting
 • Experience with ERP system.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

24-Jul-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ : 23 - 35 ปี
 • มีความแม่นยำในการคำนวณตัวเลข
 • รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • วิเคราะห์และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • งานบัญชีระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

21-Jul-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี คณะบัญชี , การจัดการ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี เพศไม่ระบุ
 • ดูบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระ ดูบัญชีลูกหนี้ -รับชำระ

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

20-Jul-17

 

Applied
 • Setup and accounting planning and financial policy
 • Control and Check to financial Balance
 • Bachelor’s Degree in Accounting and financial

20-Jul-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชีเป็นอย่างดี

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree (Major Accounting)
 • Age 23-29 years.
 • At least 0-5 years have experience in accounting

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cashier

Kruapukpirom Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • วุฒิ ปวส. ด้านการเงิน - การบัญชี ขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 -35 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • เข้าใจธุรกิจการผลิตและสามารถทำงานสระบุรีได้
 • ทบทวนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเปรียบเทียบกับการผลิต
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล