• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า ๘ ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • transaction. AP, AR, other General ledger
  • AT calculation both from suppliers
  • monthly Input Tax reports with original tax invoic

19-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
  • accounting transaction
  • Reconcile petty cash fund for reimbursement
  • Review/ prepare monthly Input Tax reports

19-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล