• ชาย/หญิงอายุ40ปีขึ้นไป Male/Female Age:Over40year
 • Minimum Experience : 7 years (in Management Level)
 • Writing &Reading&Speaking Skill in Japanese.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with Costing in manufacturing
 • English business level
 • Have management skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จัดทำภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกบัญชี เจ้าหนี้ - ลูกหนี้
 • ทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male / female, age 28 years old or above.
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Preferablydirect experience in general ledger.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age between 38 -55 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 + years Experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong management skills and organization skills
 • Minimum 5 years work experience in accounting
 • 3 years work experience in managerial

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • CPA is prefers (But not a must)
 • fluently in English as well as Thai.
 • accounting software./ SAP program.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assistant Plant Controller, Treasury Manager
 • 10 years Accounting experience in Manufacturing
 • Good in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national, male/female, aged over 30 years
 • Bachelor's degree in Accounting
 • More than 5 years experiences in accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์และความรู้งานด้านภาษีอากร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Finance/Accounting/Costing Manager, GM , Assistant
 • Experienced from Trading (BOI) , Manufacturer
 • Good English /Japanese language is mandatory

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • male or female , age 35~42 years
 • having CPD certification
 • 5 years experience of accounting manager

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience of J-SOX, Financial Planning.
 • Age 28 - 37 Years old.
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสายงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปิดงบ รายรับ-จ่าย
 • ทำบัญชี-เอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting Field
 • experience in overall accounting
 • Preparing financial reports, cash flow plans

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and payment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female only - Age 32-36 years old
 • Bachelor's degree Accounting
 • Can Closing / Able to work under pressure as well.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistic analysis
 • More than 3 years experience for logistic control
 • Cooperate with relation parties in logistic team

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant payables Leader / supervisor
 • 7-10 yers expeiance
 • SAP user knowledge will be advantage.

28-Jun-17

 

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

28-Jun-17

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน 200-3,000 บาท

28-Jun-17

 

Applied
 • Support Month-end and Year-End close process.
 • Responsible for Product cost analysis.
 • Supervises the completion of Tax reporting

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

28-Jun-17

 

Applied
 • 3 years working experience as an accountant.
 • Bachelor degree of Accounting is required.
 • Must be have an account license

28-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั่วไป 0-2 ปีขึ้นไป

28-Jun-17

 

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

28-Jun-17

 

Applied
 • monitoring and control Expenses budget spending
 • Experiences in accounting function
 • Bachelor degree in Accounting

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting and/or Finance
 • Experienced in Accounting / Budgeting
 • Responsible for the monthly financial result repor

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monthly closing and make an accounting adjustment
 • Experience in cost accounting 3-7 years
 • Bachelor degree in Managerial Accounting

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge in IFRS and Thai GAAP
 • Fluent English language skills
 • 10+ years of experience

28-Jun-17

 

Applied
 • 5 years related working experience in cost account
 • Good communication skills both in Thai and English
 • Advanced Excel skills and SAP or Oracle system

28-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์และความรู้งานด้านภาษีอากร

28-Jun-17

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Tax
 • Accounting
 • Auditing

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be able to closing entries and CPD license holding
 • Good command of English
 • Full-functions of Accounting

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมบันทึกข้อมูลระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

28-Jun-17

 

Applied
 • 10 years experienced in FN & AC with professional
 • Good working knowledge of English
 • 5 years in management level

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

27-Jun-17

 

Applied
 • Male or female, Thai national
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 5-10 yrs experience in manufacturing

27-Jun-17

 

Applied
 • Female or male, aged 23-28 years old.
 • 1-3 years working experience in Accounting
 • Good computer literacy (Word, Excel, etc.)

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Take responsibility for the overall Accounting
 • Lead and drive Accounting to control and deliver
 • Oversee all of the areas of Accounting

27-Jun-17

 

Applied
 • degree or higher in Accounting/ Finance
 • 3-8 years of corporate financial
 • Professional Qualification (e.g. CPA)

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล