• ดูแลงานระบบบัญชี
 • สามารถวิเคราะห์งบ ปิดงบ นำเสนอผู้บริหาร
 • ทำงบประมาณการบัญชีได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามหนี้/ประสานงานกับโฟร์แมนโครงการ
 • ตัดชำระหนี้ค่าสินค้า/ทำรายละเอียดการชำระหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารค่าคอมมิชชั่น/ประสานงานเอกสารหนังสือ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องภาษี , การวิเคราะห์ลูกหนี้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 8 years’ experience of Cost Accounting
 • 5 years of experience in supervisory
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting field.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป
 • เอกสารทางการเงินของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Able to work at Amata Nakorn, Chonburi
 • Proven working experience as Manager level
 • Computer skills on MS Office, accounting software

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Accounting Foundamental
 • Excellent command of both written & spoken English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male&Female : 40 - 48 years
 • Bachelor's degree in Accounting and Finance
 • Experience 10 years of Accounting & Finance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 23 - 30 years old
 • degree in Accounting, Costing or related fields
 • 1 years’ experience about Business Planning

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำต้นทุนการผลิต บรรจุคลอริเนต ถุงมือประจำสัปดาห
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานตามหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานปริมาณการใช้น้ำยางข้น

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • หน้าที่อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลัก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการระบบบัญชีทั้งหมดขององค์กร
 • เพศหญิงเท่านั้น
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cashier / Payment
 • Tax Accounting (such as : PGD.3,53,54)
 • Basic Accounting such as Journal Voucher

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exciting role within the manufacturing industry
 • Significant growth opportunities
 • Dynamic team culture

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Plant Controller, Tax, Treasury
 • At least 10 years exp in Manufacturing
 • Good in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 27-40
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construct data accumulation systems for a cost
 • Coordinate physical inventory counts and cycle
 • Conduct ongoing process constraint analysis

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บุุคลิกดี, มีใจรักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์มา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Manager
 • CDP
 • Control BOI Application and BOI Account

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Accounting Chief
 • Sales BOI
 • Bachelor degree in Accounting

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female
 • Diploma or Bachelor's Degree in Accounting
 • English Skill

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and payment

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • เก็บเงิน/ทอนเงิน

22-Feb-17

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารทางบัยชี ทุกขา
 • บัญทึกบัยชีมุกเล่ม
 • ตรวจเงินเข้า-ออกแบงค์

22-Feb-17

 

Applied
 • Record for AP & AR
 • Management for Petty Cash
 • Check payment and contact to bank

22-Feb-17

 

Applied
 • ปวส. / ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / การเงิน
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

22-Feb-17

 

Applied
 • ปวส. / ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / การเงิน
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

22-Feb-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • งานภาษีอากร
 • บันทึกการซื้ออะไหล่ รายได้ ของศูนย์บริการ

22-Feb-17

 

Applied
 • Manufacturing
 • Taxation, Cash management
 • Financial reporting, MS Office

22-Feb-17

 

Applied
 • ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • Experience with Costing, BOI, Tax, General account
 • Good command in English,Speaking, Reading, Writing
 • Holding CPD License

22-Feb-17

 

Applied
 • Knowledge Standard & Actuard cost in manufacturin
 • control inventory, control actual cost, BOI report
 • Good command in English,speaking, writing, reading

22-Feb-17

 

Applied
 • เกี่ยวกับบัญชีบริษัท
 • ปิดงบการเงินประจำปี
 • จัดทำรายงานและภาษีทุกประเภท

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • Male, age 25 between 35 years old
 • Degree in Accounting or related field
 • 3-5 years relevant working experience

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Financial,
 • At least 2 years working experience
 • Skills in SAP will be an advantage.

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารฯ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • คิดออเดอร์ ชำระเงิน
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • ทำงานเป็นกะได้

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting. GPA > 3.00
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and Sales

22-Feb-17

 

Applied
 • cost summarization and analyze
 • Summarize profit and loss for company
 • Budget preparation and forecast if needed

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล