• Bachelor’s, Master’s or MBA degree in Finance
 • Minimum 5 years experience as an analyst
 • Skilled in Microsoft Office, Oracle System

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดการงานด้านคลังสินค้า
 • ตรวจเช็ค-ตรวจนับสินค้า
 • ทำรายงานสินค้าคงเหลือ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Taxation Experience
 • 2-5 years Experience
 • Good Command of English

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถปิดงบ/ เซ็นงบ ได้

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 8 years’ experience in all functions of accounting
 • Possess a CPD

26-Jun-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน และประจำปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้อง

25-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Taxation Experience
 • 2-5 years Experience
 • Good Command of English

23-Jun-17

 

Applied

GL Analyst (near BTS)

en world Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Handle general ledger transactions
 • day-to-day and month-end closing operation
 • Experience in Share Service

13-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล