• degree or higher in Accounting (GPA > 3.00)
 • experience in accounting is advantage
 • Should have service minded and work well in a team

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Corporate Financial Analyst

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Corporate Financial Analyst
 • Retail Business
 • Financial reporting and analysis

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Assurance Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Accounting
 • Auditing
 • Finance

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor cash balance, cash flow
 • Manage funding and other payment matter.
 • Prepare financial monthly reports

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • บัญชี
 • Accounting Manager

25-May-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในส่วนของงานบัญชี AP
 • จัดทำสรุปรายรับรายจ่าย แต่ละเดือน
 • ประสานงานกับแผผนกอื่นๆ

25-May-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน และประจำปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้อง

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

Page Group Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Leading Global Management Consulting Firm
 • Dynamic and Innovative Work Environment
 • Great Working Location at the Heart of Bangkok

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการงานด้านคลังสินค้า
 • ตรวจเช็ค-ตรวจนับสินค้า
 • ทำรายงานสินค้าคงเหลือ

24-May-17

 

Applied
 • company secretary and investor relation
 • English proficiency
 • CSR

24-May-17

 

Applied

Budgeting and Reporting Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Budgeting, Planning, and Reporting
 • Financial Planning and Analysis
 • Global luxury good manufacturer

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age 18 up
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Good communication in English Language skill

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in cost controlling
 • Bachelor’s or master degree in accounting
 • Leadership and people management skills

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล