• จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 4-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel. Word, Power Point

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • Accounting
 • Reporting
 • Management Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 years’ experience in senior executive role
 • Southeast Asia oversight
 • Lead a team of talented and dynamic individuals

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • งานธุรการทั่วไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting officer PT17051629

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Accounting
 • General accounting duty
 • Prepare withholding tax & VAT

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Customer Support Consultant

Solver Asia Pacific Pte. Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Computer Science,Business, related field
 • 1+years IT support, Excel, Accounting, ERP, SQL
 • Salary, compensation, other benefits

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Follow up with supplier on the tax invoices
 • Provide support during internal and external audit
 • Review and monitor the accounts receivable

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • SOX
 • Auditing
 • SAP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงอายุระหว่าง 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Director - Internal Audit

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 2 years experiences in accounting
 • Good command of spoken & written English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ Invoice ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • วุฒิ ปวช,ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tax Compliance; PITA, CIT,PIT, Withholding Tax;Tax
 • Accounting
 • Taxation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Consolidation
 • FX forward contract

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Great Role
 • Great company
 • Great package

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีบัญชี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Controller

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ละเอียดรอบครอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ตั้งใจทำงาน ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบบัญชี วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ชอบงานเอกสาร ใจรักมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ รักความก้าวหน้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Analyst (Medical Device)

ABBOTT Laboratories Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/ Finance
 • 5years experiences in Financial Analyst
 • Experiences from Pharma or Medical device company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting or related fields
 • 1 or 2 years experience
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting and finance
 • Bangkok
 • Electronics company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree
 • 10 years experience
 • Audit, Credit, Legal, Investigation, Analytical

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial management of subsidiaries
 • Management of invoicing, AR and AP
 • VAT/ GST reporting for APAC entities

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Femle only age 28 years old up
 • Commercial graduated or Bachelor’s in Accounting
 • 3-5 years experience in Auditor company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัท

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แคชเชียร์
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับนักศึกษาจบใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Set up and maintain projects in accounting system
 • Audit and maintain project related records
 • Create and distribute job cost reports

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years experience in admin, Issue Invoice
 • Maintain accounts receivable files
 • Collect data and prepare monthly sale invoice

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Strong analytical, problem solving, communication
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A Senior Specialist Role
 • A Leading Global Company
 • Rapidly Expanding Jewellery Manufacturer MNC

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • บันทึกข้อมูลและสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 • ปิดบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 23-27, Bachelor in Accounting, Finance
 • 1-2 years experience in Accounting, Admin
 • Fair command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช / ปวส ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • อายุ 22 – 30 ปี เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accounting
 • shared services
 • CPA

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA in Accounting, Finance or Business Admin
 • Experience with local Thai VAT and other Tax
 • 3 years of work experience in Account & Tax

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.A. in Accounting, Finance, Economics
 • Manufacturing background is preference
 • Advanced computer skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • opportunity to work with high standard
 • opportunity to challenge your ability and grow
 • An opportunity to achieve you future goal

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Local Business Unit Controller

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of experience in Controlling
 • Bachelor’s degree in Financial Management
 • excellent written and verbal communication

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Controller

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Finance or Economics
 • 4-6 years of experience in combined accounting
 • You must also have finance and business control

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare and review of balance sheet account
 • Update fixed assets records in an accurate
 • Prepare all financial reports & management reports

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล