• ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์งาน ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • คีย์ข้อมูลบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Officer

Phatra Securities Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Min 10 yrs Finance exp from Hotel/Hospitality
 • Experience from 5 stars hotel chain preferred

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีความรู้เรื่อง MS SQL และการเขียน Query
 • มีความรู้เรื่องการลงบัญชี กระทบยอด ปิดงบ การเงิน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางระบบ ERP

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting with 2-5 years
 • Basis knowledge of taxation.
 • Good command written English.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant_ AP

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experiences in handling account payable
 • Experience is MNC
 • Good command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • General accounting duty

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Minimum 3 years related work experience
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Finance Manager, Thailand

AbbVie Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายด้านลูกหนี้ AP/AR
 • วางบิล รับเช็ค จ่ายเช็ค ดูแลการจ่ายเงินสดย่อย
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53) และรายงานภาษี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Talent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting degree required
 • Analytical skills
 • Experience in SAP FI with TFRS and IFRS

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Strategic Planning Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Strategic Planning Director
 • International Business
 • Report to Group CFO

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Trading
 • Medical devices
 • Pharmaceutical

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Financial Controler

EGIS RAIL (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Financial Controler with proficient Excel skills
 • Experience in project control and cost management
 • good command in Thai and English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สรรหาพนักงาน และจัดทำค่าจ้างพนักงานในแต่ละสาขา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • No experience required, ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานเอกสาร ละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการคำนวณและการใช้โปรแกรม MS Office

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting , Finance
 • At least 5 years experience in internal audit
 • Strong analytical and systematic thinking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR ACCOUNTANT

Exion Energy Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ขั้น ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experienced in Credit Control or A/R functions
 • Fair Command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Manager

GMO-Z com Securities (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Provide advisory services and/or prepare Policy
 • Conduct compliance audit and report the result
 • Monitor trading transaction and contact with SEC

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Officer

GMO-Z com Securities (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Provide advisory services in relation
 • Monitor trading transaction and report
 • Bachelor's Degree or higher in Law, Accounting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager / GL Manager

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Credit Management Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bangkok inner city location
 • Big team management
 • Fast growing and stable organisation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Planning and Analysis
 • Dynamic and international environment
 • Located in the city center

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Finance
 • 5 years of experience in Finance
 • General knowledge of Tax, Finance

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Treasury Risk Advisory

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Local Business Unit Controller

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of experience in Controlling
 • Bachelor’s degree in Financial Management
 • excellent written and verbal communication

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล