Finance and Accounting Manager

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 12-15 years experience: Accounting, BOI & Costing
 • Working experience in Manufactoring
 • Good English Communication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีต่าง ๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • ป.ตรี บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาบัญชี หรื่อที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านณ์บัญชี การเงิน
 • มีความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี. สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความรู้ด้านทำบัญชี ภาษี ทำโปรแกรม

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Finance Planning / Analysis
 • Background Finance / Accounting
 • Strong Excel (Pivot, V Look Up)

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ : 25ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • จ่ายเช็ค-รับวางบิล Supplier,วางบิล Customer
 • เคยทำงานด้านบัญชีโรงงาน 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.(บัญชี) ขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียน program
 • โปรแกรม PHP SQL ORACAL เป็นต้น
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี

15-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20+ ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี

14-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล