• แคชเชียร์
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับนักศึกษาจบใหม่

4 นาทีที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

27 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Accountant
 • Accounting Officer
 • Accounting Staff

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor or Master degree in Accounting or Finance
 • 8-10 years working experience as Accountant

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting/ Finance/ Economics or relate
 • 1-3 years Finance experience in FMCG
 • Strong in excel

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bonus 2mths., Med Ins, Transportation, etc.
 • Japanese Health Care Products Trading Company
 • Exp. in Accounting over 1 yr.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Invoices checking for Invoices placing per each BU
 • Credit controller
 • Credit Note checking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years experiences.
 • Salary 20k ++
 • ออฟฟิศเดินทางสะดวก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Able to do monthly and yearly closing
 • Experience in accounting at least 4-5 years
 • Hold CPD or graduated from faculty of accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged 30 - 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 5 years of experience in International Accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-35 years old
 • 5-7 years working experience in Accounting
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle full set of accounts.
 • Handle company tax and VAT matters.
 • 15 years’ experience in Accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ-ดูแลเอกสารทางการเงินของบริษัท
 • จัดทำประมาณการทางการเงิน
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • In-depth analytics on business performance
 • Make recommendations on key performance drives
 • Annual business planning and budget process

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัท

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work in staff-Friendly environment
 • Grow with the company as a leader
 • Utilize your sales and language skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in project implementation
 • Aged over 30 years old
 • Accounting and audit background is preferred

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work with one of the most highly reputed company
 • Involve in important projects
 • Work among experts and gain valuable experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant / SAP

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Atleast 5 years working exp. in Accounting
 • SAP Program
 • Good English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-3 years’ experience in Accounting
 • Good knowledge in TFRS

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Prvd F, Transp
 • Japanese Electric Parts Trading
 • Exp. in Accounting over 1 yr.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account
 • Business
 • SAP

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus, Medical Support, Social Ins, Annual Leave
 • Electronics & Electric Parts Trading Company
 • 1-2 yrs. exp. in Accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male / Female
 • B.A. in Accounting
 • 2-5 yrs. exp. in Accounting field

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National , aged not over 30 years old
 • 3 years up experiences Finance, Cashier
 • Good Analytical in Finance / Investment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย \ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 – 5 ปี ด้านบัญชี ,บัญชีต้นทุน
 • มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพิ้นฐาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 100-200K
 • Monitor all aspects of accounting & finance.
 • Capable of Advanced SAP

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internal Audit planning
 • Qualified accountant - CPA required
 • Excellent command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 years of experience in Commercial finance
 • Willingness to work under pressure
 • Excellent command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • Bachelor degree in Accounting and Finance
 • Good command of written and spoken in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years experience
 • Good in English
 • Month end, year end closing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25– 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การเงิน อย่างน้อย 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the field of compliance.
 • Good command of both written and spoken English.
 • Experience of dealing with regulatory matters.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • Experience in SAP is preferable
 • Able to work hard under pressure and deadline

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Setting team’s strategy in order to reach the team
 • Control complaint case target
 • To control Team attendant

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance or Accounting
 • 1 year experience in Finance or Accounting
 • Prepare a certified true copy of Tax Invoice

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Execute Risk management policy to the company
 • Perform, Develop and Implementation Risk framework
 • At least 5 years experience in Risk Management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female age not over 45 years old
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • Good command in English and Computer skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age not over 45 years
 • Good command in English and Computer skills
 • Experience in Debt Collection, Customer Service.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5+ years prior experience in accounting and tax
 • English communication skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Good English skill, 2 years experience
 • reporting, accounts analysis, balance sheet

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

North ASEAN Financial Planning Manager

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Regional Opportunity
 • Global Pharmaceutical Business
 • Fast paced and dynamic organisation

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Controller

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Fast tracked career progression
 • Clear succession plan to the CFO
 • Well known Global Pharmaceutical Business

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 year(s) experience in Accounting or Costing
 • Good command in English both spoken and written,
 • Strong attention to detail with excellent follow

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of both read and written Englis.
 • At least 5 years of experiences in accounting.
 • Work experience involving “EXPRESS” software.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • Good command of both written and oral English.
 • Minimum 0-2 years experience in the accounting

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • At least 3 years of experience in financial
 • Pro-active and hands-on
 • Good Communication skill

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล