• ป.ตรี สาขาการบัญชี
  • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้ มีความรู้ด้านภาษี
  • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้

24-Jun-17

 

Applied
  • Closing account correctly.
  • 3 years of accounting experience in manufacturing
  • Ready to work at the factory in Chiang Rai.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Analysis planning and accounting control.
  • Analyze and close accounts correctly.
  • Ready to work at the factory in Chiang Rai.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล