FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Aged over 35 years old.
  • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
  • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส. ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล